Word lid

  • 1 Kies het lidmaatschapstype
  • 2 Persoonlijke gegevens
  • 3 Klaar!

Beste enthousiasteling, wat leuk dat je lid wil worden bij de Ramenlappers! 

Op dit moment hebben wij helaas een (tijdelijke) ledenstop. Bij de ACLO hebben wij tot op heden twee banen beschikbaar waardoor wij niet iedereen kunnen toelaten bij de vereniging. Wanneer je je aanmeldt kom je automatisch op onze wachtlijst te staan. Als er gedurende het jaar nieuwe plekken vrijkomen, zul je op volgorde van wachtlijst benaderd worden om lid te mogen worden. 

Kies hieronder voor "Wachtlijst" als je als nieuw lid op de wachtlijst geplaatst wil worden.
Kies voor "Ramenkapper" als je lid bent geweest van de Ramenlappers en je graag Ramenkapper wil worden, hierdoor word je nog uitgenodigd voor sommige activiteiten. 

Dit jaar doet de ACLO mee aan een MBO-pilot. G.S.P.V. de Ramenlappers doet mee aan deze pilot. Dit houdt voor ons in dat MBO'ers die mee doen aan de pilot zich in kunnen schrijven voor de wachtlijst mits ze 18 jaar zijn (als je als MBO'er nog jonger bent dan 18 jaar zal je alleen op de wachtlijst geplaatst worden).

 

----

Dear future Ramenlapper, good to hear you want to join the Ramenlappers! 

Unfortunately, we currently have a (temporary) membership freeze. At the ACLO we currently have two courts available, which means we cannot admit everyone to the association. When you sign up, you will automatically be put on our waiting list. If new places become available during the year, you will be contacted in order of the waiting list to become a member. 

Choose "Waiting list" below if you want to be put on the waiting list as a new member.
Choose "Ramenkapper" if you have been a member of the Ramenlappers and would like to become a Ramenkapper, this will still get you invited to some activities. 

This year, the ACLO is participating in an MBO pilot. G.S.P.V. the Ramenlappers is participating in this pilot. For us, this means that MBO students taking part in the pilot can sign up for the waiting list provided they are 18 years old (if you are still under 18, you will only be placed on the waiting list).

Lidmaatschapstype

Onze sponsoren