Trainingsregels

Trainingsregels

Hoe werken de trainings- en roulatieschema's en wat zijn de verdere afspraken?

Stap 1: Opgeven voor training

De eerste stap is je opgeven voor training: dit doe je via de website of de link die is gestuurd in de Ramenlappers WhatsApp-groep. Inloggen op de site kan met de gegevens die je hebt gekregen via de mail. Je kan je beschikbaarheid opgeven voor alle trainingsdagen, we vragen je om dit zo ruim mogelijk te doen zodat je de meeste kans hebt om in een passende groep terecht te komen. Verder kan je opmerkingen toevoegen over niveau en je andere wensen. We doen ons best om alle overige wensen te honoreren, dit zal echter niet altijd lukken.

Stap 2: Bekendmaking indeling

De trainingsindeling wordt bekendgemaakt. Hier kun je zien op welke dag en op welk tijdstip jij gaat trainen. Dit doen we altijd aan de hand van jullie aangegeven beschikbaarheid. Het kan zijn dat je in een groep bent geplaatst met meer dan 4 mensen; in dit geval wordt er een roulatieschema gemaakt voor jullie groepje. In het roulatieschema staat wanneer jij als persoon bent in- en uitgeroosterd. Staat er een kruisje achter je naam dan ben je die week uitgeroosterd. Is het veld leeg dan verwachten we je die week op training!

In het voorbeeld hieronder zijn spelers 1 t/m 6 dus ingedeeld op dinsdag van 14-15u. In het roulatieschema is te zien dat op 14 september spelers 3 tot en met 6 zijn ingedeeld. Op 21 september zijn spelers 1, 2, 5 en 6 aan de beurt.

VoorbeeldRoulatieSchema.png
Voorbeeld roulatieschema

Je betaalt voor het aantal trainingen dat jij bent ingeroosterd volgens het roulatieschema, ook als je vervanging hebt geregeld. Je betaalt niet voor een uitgeroosterde training.


Stap 3: Appgroep voor training

Elk trainend lid wordt toegevoegd aan een WhatsApp-groep van zijn/haar niveau. Deze groep is in eerste instantie bedoeld om je af te melden voor trainingen en om andere trainingen over te nemen, maar hij kan ook gebruikt worden om onderling wedstrijdjes in te plannen.

Stap 4: Training afmelden en overnemen

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat je niet aanwezig kan zijn bij de training. We vragen je dan om je 24 uur van tevoren af te melden. Op deze manier kunnen dan anderen de training nog overnemen. De reserves binnen jouw trainingsgroep hebben als eerste recht om jouw training over te nemen; vraag deze personen daarom ook eerst. Is iedereen binnen je eigen trainingsgroep verhinderd? Dan mogen andere leden van hetzelfde niveau jouw training ook overnemen. Vermeld altijd de dag en het tijdstip van jouw training.

Bij de trainingen wordt door de trainer bijgehouden wie wel en niet bij de training aanwezig was. Bij absentie op een training werken we volgens ons boetesysteem dat uitgelegd staat onder: Training -> Boetesysteem.

Wil je een training overnemen? Geef dit dan aan door te reageren op het bericht in de WhatsApp-groep. Een training overnemen is gratis als je zelf ook dat blok traint! Heb jij je niet opgegeven voor een trainingsblok, maar wil je wel trainingen overnemen? Dit kan tegen het gebruikelijke trainingstarief van €4, dat in rekening gebracht zal worden.

Onze sponsoren