Clubkampioenschappen

Over dit evenement

Categorie
Padel
Organisator
ToeCo '23-'24
Datum en tijd
31 mei 2024 09:00 - 2 jun. 2024 21:00
Locatie
ACLO

Clubkampioenschappen

Clubkampioenschappen 2024 🚀

Lieve Ramenlappers 🧡,

Eindelijk is het zover; de inschrijvingen van de tweede clubkampioenschappen van de Ramenlappers zijn geopend!! 🎾🏆 Bovendien is vanaf vandaag het thema ook bekend: ToeComst!!! 🚀🤖👨‍🚀

Dan is het nog tijd voor wat praktische informatie:

1️⃣ Inschrijven voor dit futuristische toernooi kan via deze link:  https://www.toernooi.nl/tournament/11A30B8F-B68A-4F85-A685-4DCBBFA6F5E5

- Om je in te kunnen schrijven dien je een account te hebben op toernooi.nl. Een account aanmaken kan via https://www.toernooi.nl/User/Signup .
- Kies de sport "tennis" en maak je eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan.
- Bevestig je account via de opgegeven mail.
- Log nu in op toernooi.nl met je gekozen gegevens.
- Zoek het toernooi op via de toernooibalk of via bovenstaande link en schrijf je in!
- PS: Je kan je alleen of met een partner inschrijven!
- PS: Op vrijdag mag je maar één dagdeel blokken (lees het toernooireglement)

2️⃣ De inschrijvingen sluiten op zondag 26 mei, 23:59.

3️⃣ Op de toernooipagina staat ook het toernooireglement. Hierin staat o.a. dat er geen rekening gehouden zal worden met het inplannen van spelers die door een ander padeltoernooi verhinderingen hebben. Neem het toernooireglement goed door!

4️⃣ Categorieën; de categorieën zijn dit jaar gelinkt aan de padelrating: 9, 8, 7, 6, 5/4. Voor alle categoriën geldt dat alle samenstellingen door elkaar lopen (HD/DD/GD). Let op: alhoewel de categorieën gelinkt zijn aan de padelrating, tellen de wedstrijden die je speelt niet mee voor je rating!
Als je vragen hebt over welke categorie voor jou geschikt is kan je een ToeCo-lid, de Technisch Coördinatort of je trainer benaderen! 🥰

5️⃣ Inschrijfgeld: het inschrijfgeld is uiteindelijk afhankelijk van het aantal deelnemers. Maar de maximale prijs voor dit top weekend is vastgesteld op ongeveer €10 per persoon. 💰 Voor dit bedrag speel je minimaal twee wedstrijden, heb je de mogelijkheid tot deelname aan alle activiteiten🎾 en krijg je toegang tot het eindfeest.🔮🛸🕺🏼

Als er verder nog vragen zijn staat de ToeCo en de T.C. voor jullie paraat!! Laurens is bereikbaar op: 06-28149950. Luca is bereikbaar op: 06-39557207.

Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij!🥳
Veel liefs, de ToeCo 🦜☀

--------

Club Championships 2024 🚀

Dear Ramenlappers 🧡,

The time has finally come; the registrations for the second club championships of the Ramenlappers are open!!! 🎾🏆 Moreover, as of today, the theme is also known: ToeComst (Future) !!! 🚀🤖👨‍🚀

Then it's time for some practical information:

1️⃣ Registration for this futuristic tournament can be done via this link:  https://www.toernooi.nl/tournament/11A30B8F-B68A-4F85-A685-4DCBBFA6F5E5

- To register, you need to have an account on toernooi.nl . You can create an account via https://www.toernooi.nl/User/Signup .
- Choose the sport "tennis" and create your own username and password.
- Confirm your account via the specified mail.
- Now log in to tournament.nl with your chosen data.
- Find the tournament via the tournament searchbar or via the link above and register!
- PS: You can both register on your own or with a partner!
- PS: On Friday, you may only block one part of the day (read the tournament rules)

2️⃣ Registrations close on Wednesday, 26 May, 23:59.

3️⃣ The tournament page also contains the tournament rules. This states, among other things, that no account will be taken of scheduling players who are indisposed due to another padel tournament. Please read the tournament rules carefully!

4️⃣ Categories; this year the categories are linked to the padel rating: 9, 8, 7, 6, 5/4. For all categories, all compositions run interchangeably (HD/DD/GD). Please note: although the categories are linked to the padel rating, the matches you play do not count towards your rating!
If you have any questions about which category is right for you, you can approach a ToeCo member, the Technical Coordinator or your coach! 🥰

5️⃣ Entry fee: the entry fee ultimately depends on the number of participants. But the maximum price for this summit weekend has been set at around €10 per person. 💰 For this amount you will play a minimum of two matches, have the opportunity to participate in all activities🎾 and get access to the final party.🔮🛸🕺🏼

If there are any further questions, the ToeCo and the T.C. will be there for you!!! Laurens can be reached at: 06-28149950. Luca can be reached at: 06-39557207.

Hope you guys are looking forward to it as much as we are!🥳
Lots of love, the ToeCo 🦜☀

Onze sponsoren