Become a member

  • 1 Choose membership type
  • 2 Enter personalia
  • 3 Ready!

Beste enthousiasteling, wat leuk dat je lid wil worden bij de Ramenlappers! 

Op dit moment hebben wij helaas een (tijdelijke) ledenstop. Bij de ACLO hebben wij tot op heden twee banen beschikbaar waardoor wij niet iedereen kunnen toelaten bij de vereniging. Nu hebben wij een wachtlijst, wanneer je je aanmeldt kom je hier automatisch op en dan krijg je bericht zodra er plek is binnen de vereniging. 

Na de keiweek zal er een loting plaatsvinden, waarin de nieuwe beschikbare plekken vergeven worden aan leden op de wachtlijst. Na deze loting wordt weer de volgorde van de wachtlijst aangehouden. Wanneer er dan gedurende het jaar nieuwe plekken vrijkomen, zul je op volgorde van wachtlijst benaderd worden om lid te mogen worden. 

Dit jaar doet de ACLO mee aan een MBO-pilot. G.S.P.V. de Ramenlappers doet mee aan deze pilot. Dit houdt voor ons in dat MBOers die mee doen aan de pilot zich in kunnen schrijven voor de wachtlijst en loting mits ze 18 jaar zijn (als je als MBOer nog jonger bent dan 18 jaar zal je alleen op de wachtlijst geplaatst worden).

Kies hieronder voor "Wachtlijst" als je als nieuw lid op de wachtlijst geplaatst wil worden.
Kies voor "Ramenkapper" als je lid bent geweest van de Ramenlappers en je graag Ramenkapper wil worden, hierdoor word je nog uitgenodigd voor sommige activiteiten. 

 

----

 

Dear future Ramenlapper,
how nice that you want to join the Ramenlappers! 

At this moment we unfortunately have a (temporary) membership stop. At the ACLO we have two courts available so far, so we cannot admit everyone to the association. Now we have a waiting list, when you sign up you will automatically be added to this list and you will be notified as soon as there is a spot available within the association. 

After the ESN-weekend there will be a draw, in which the new available places will be given to members on the waiting list. After this draw, the order of the waiting list will be maintained. If new spots become available during the year, you will be contacted in the order of the waiting list to become a member. 

This year the ACLO is participating in an MBO pilot. G.S.P.V. de Ramenlappers participates in this pilot. For us this means that MBO students who participate in the pilot can register for the waiting list and the draw if they are 18 years old (if you are under 18 years old you will only be placed on the waiting list).

Choose "Waiting List" below if you want to be placed on the waiting list as a new member.
Choose "Ramenkapper" if you have been a member of the Ramenlappers and would like to become a Ramenkapper, this will still get you invited to some activities.

Membership type