menu

Inschrijven

Je bent bij een lidmaatschap van G.S.P.V. De Ramenlappers verplicht om in het bezit te zijn van een ACLO-kaart. Door dit inschrijfformulier in te sturen machtig je G.S.P.V. De Ramenlappers om tot wederopzegging bedragen van je bank- of girorekening af te schrijven voor contributie, trainingen en/of competitiedeelname.

Ook machtig je G.S.P.V. De Ramenlappers om de ingevulde gegevens te delen met de ACLO, voor zover de vereniging dit noodzakelijk acht voor het uitvoeren van haar taak.

Het lidmaatschap gaat direct in en loopt t/m 31 augustus 2022. De contributie bedraagt €35,- voor het volledige studiejaar, €20,- voor een half jaar (1 semester).